fahn_dk.gif (859 Byte)Hjertelig velkommen i Bornholms kirker

Bornholm er noget særligt. Det vil enhver sige, der kender lidt til vor ø.  Øen er usædvanlig smuk og varieret i naturen. Også kulturelt er Bornholm noget særligt. Det gælder kunsthåndværket, der trives overalt på øen. Det gælder musikliv, folkeliv og erhvervsliv.
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke; men kirkeligt set udmærker Bornholm sig ved det kirkelige livs mangfoldighed og ved bygningernes forskellighed. Folkekirkens bygninger repræsenterer på hver sin måde noget særligt for Bornholm, for sognet og de mennesker der føler sig knyttet til denne kirke. Vi er stolte over vore kirker og glade for at kunne vise dem frem. Men de er først og fremmest steder, hvor vi holder gudstjeneste. De er naturligvis velkommen til at deltage i gudstjenesterne. Kirkerne er ikke museer. for de er en del af livet på vor Ø. Præcis som et hus bliver et hjem, når der leves er liv i huset. Det samme gælder kirkerne. I de bornholmske kirker sker der en del. Vi ønsker at byde Dem velkommen til både  gudstjenester og det meget andet, der foregår i kirkerne.

Samtidig er kirkerne også stedet. hvor man kan finde stilheden midt i jaget.

Hjertelig velkommen til Bornholm og i Bornholms kirker.

Allinge kirke
Oprindeligt opført ca. 1500 som "kapel", udbygget 1896. Egenartet alterparti. Prædikestol fra ca. 1650. "Busch - orgel" fra 1894. I og ved kirken findes minder om Hammershus: bl.a. gammelt alterparti, lysekrone og ligsten over dets kommandant. Restaureret 1992.

Bodils kirke (Bodilsker)
Romansk kirke indviet til Sct. Bothulf. Senromansk tårn. Nordre tværarm er fra 1911. To døbefonte, en ny af granit og en gammel gotlandsk kalkstensfont af bægerbladstypen. Prædikestol fra ca. 1600.

Christiansø kirke
Indrettet 1821 i en tidligere våbensmedje. 1852 ombygget og udvidet, og igen restaureret i 1928 i nyklassisistisk stil.

Gudhjem kirke
Opført 1893 i granit tæt ved Skt. Anna kapel fra 1200-tallet (nu ruin). Stilen er "ny - romansk" Altertavle fra ca. 1475. Bornholms eneste Mariatavle viser Marias dødsleje

Hasle kirke
Gotisk kirke opført som kapel i ca. 1460 Seværdig sengotisk altertavle fra ca. 1510 med rigt træskærerarbejde. 3 felter bevaret. Prædikestol fra omkring 1600.

Ibs kirke (Ibsker)
Romansk kirke fra slutningen af 1100-tallet indviet til Sct. Jakob. Våbenhuset mod syd er noget yngre og nordre tværarm fra 1867. En del ældre inventar bevaret. Renæssanceprædikestolens keramikfelter fra 1964 viser de fire evangelisten Tårnet har været brugt som oplagsrum.

KIemens kirke (Klemensker)
1882 afløstes en middelalderlig Sct. Clemens kirke af en ny i kløvet granit. Det meste inventar er fra denne tid. restaureret i 1960. Udsmykningen er præget af bornholmsk kunst.

Knuds kirke (Knudsker)
Romansk kirke opført ca. 1150. Altertavle og prædikestol fra år 1600 og med bemaling fra 1760. Bornholms mindste kirke.

Nexø kirke
Sengotisk kirke viet til søfartens helgen Sct. Nicolai. Tårn fra renæssancen og kapel fra 1700 tallet. Restaureret indvendig i 1985. Udsmykningen afsluttet 1995.

Nicolai kirke (Rønne)
Oprindelig fra 1275. Indviet til søfartens helgen Sct. Nicolai. Udvidet i 1500-tallet. senere forsynet med tårn og tværarme. 1915-17 restaureret og forsynet med bornholmsk prædikestol. Gotlandsk døbefont fra 1350. Glasmosaik fra 1954 visende "Sædemanden". Granitgulv i hele kirken er specielt. Alterbillede fra 1991.

Ny kirke (Nyker)
Bornholms mindste rundkirke med kun 2 stokværk i romansk stil og med seværdige kalmalerier fra flere perioder Prædikestolens felter er fra 1610. Runesten i våbenhuset.

Nylars kirke
Rundkirke i romansk stil. Kalkmalerier fra ca. 1250 og moderne glasmosaik med opstandelsesmotiv. Smuk runesten i våbenhuset.

Ols kirke (Olsker)
Rundkirken er romansk. Fæstningsagtig granit kirke i tre stokværk med en særdeles fin tagkonstruktion. Fritliggende klokketårn. Keramisk alterparti fra 1950.

Peders kirke (Pedersker)
Kirke bygget ca. 1150 i romansk stil. I korbuen rester af oprindelig muret korskranke.Unik lysekrone. Indviet til Sct. Peder, hvis symbol bl.a. ses i loftet fra 1839 - sandsynligvis sammen med bygmesterens.

Povls kirke (Povlsker)
Kirke opført i ca. 1250 i romansk stil. Kirken er kullet (uden tårn) og indeholder kalkmalerier Ved den seneste restaurering afdækkedes alterets egenartede forside.

Ruts kirke (Rutsker)
Bornholms højest beliggende kirke bygget ca. 1200 i romansk stil med smukt klokketårn i kirkegårdsdiget. I koret lampe fra Hammershus. Bornholms frihedshelt Povl Anker var præst her.

Rø kirke
Kirke fra 1888 i nyromansk stil. Stort set kopi af kirke fra ca. 1200. I våbenhus og tårn - rum forskellige fragmenter fra den gamle kirke. Altertavle og prædikestol er fra begyndelsen af 1600-tallet.

Svaneke kirke
Kirken er fra ca. 1350. Opført som kapel. Fik sit spir i 1789. Prædikestol i barok fra 1683. Kirkens farvesætning er fra den seneste restaurering.

Tejn kirke

Bornholms yngste kirke. By og landkirke fra 1940 i Funkisstil. Bemærkelsesværdig døbefont bestående af tilhuggede og løstsammenstillede granitblokke.

Vestermarie kirke
Nyromansk kirke i granit afløste 1885 middelalderlig Maria - kirke. Fra denne tid er prædikestol og altertavle (Jesus i Getsemane). Keramisk kors (1982> »Livet, Døden, Opstandelsen og Evigheden«. På kirkegården 6 runesten (11. årh.), samt byens ældste bygning:Kapellet (1825).

Østerlars kirke
Rundkirke fra 1150 i romaske Stil,
Indviet til Sankt Laurentius. Bornholms ældste og største Rundkirke. Taget er, som det blev lagt i 1744. Også stræbepillerne er senere. 3 runesten ca. 1050. Gravsten af gotlandsk kalksten fra 1370. Kalkmalerier fra ca. 1350.

Østermarie kirke
Korskirke opført af Paradisgranit i "nyromansk" stil i 1891. Afløste middelalderlig Mariakirke, herfra stammer prædikestol, døbefont og epitafium over Bornholms frihedshelt Jens Pedersen Kofoed. Egenartet alterparti og triumfkors Alterbillede fra "Bethaniakirken", Aakirkeby. I kirken findes gravsten og 4 runesten.

Aa kirke (Aakirkeby)
Opført ca. 1150 af grønsandsten og silurkalk i romansk stil. I middelalderen Bornholms "domkirke". Prædikestol og altertavle i renæssance. Exseptionel gotlandsk døbefont af mester Sigraf, lavet af skrøbelig sandsten. Eneste kendte med runeindskrift.

Kirkeruiner

Anna Kapel (Gudhjem)
Kapel viet til Sankt Anna, (Jesu mormor). Opført sidst i 1200-tallet i kløvet kamp og tegl. En rest af alteret kan stadig ses. Altertavle og prædikestol er i den ny kirke. Gravsten fra 1700 og 1800-taflet.

Hammershus kirkes ruin
Slottets kirke var indviet til Sankt Margrethe. Oprindelig nok romansk kirke delvis i granit. Omtales første gang 1334. En del inventar kan ses i Allinge kirke. Ophørte at være i brug som kirke ca. 1750.

Salomons kapel (»Hammerknuden«)
Nok opført før 1325 på Bornholms nordspids til brug for fiskere og handelsfolk. Bygget i tilhuggede kampesten. En klokke i Allinge kirke. Intet inventar bevaret. Brugt ca. 300 år.

Østermarie gl. kirke
Opført ca. 1200 i granitblokke. Et tvillinghvælv blev båret af to søjlen meget speciel tagkonstruktion helt i sten. Kun tagets udvendige side var beklædt med træ. Lofthvælv har støttet taget på flere tons sten. En del rune - og gravsten.

 

Udgiver: Luth. ev. Folkekirke Bornholm.

Tegninger :

Knuth Henning Hansen

Orginaltext :

Niels Henrik Lyngbye

Du kan bestille folder:
Bornholmer Kirker på  Tel. Nr. :56 47 00 69

 


 

Startseite Bornholm.net

Startsiden til Bornholmerguiden.dk